Az Ammoniták Rabba városának bevétele

1. És lőn az esztendőnek fordulásával, mikor a királyok [harcba] menni [szoktak], elindítá Joáb a hadat, és elpusztítá az Ammon fiainak földjét. És elmenvén, megszállá Rabbát (Dávid pedig Jeruzsálemben marada), és elfoglalá Joáb Rabbát, és elrontá azt.
2. És elvevé Dávid az ő királyuknak fejéről a koronát, mely egy talentum arany súlyú vala, s melyben drágakövek valának, és Dávid fejére tette azt, s a városból is temérdek zsákmányt vitt el.
3. A [város] népét pedig kihozatá és fűrésszel vágatá, és vasboronákkal, és fejszékkel. Így cselekedék Dávid az Ammon fiainak minden városával, azután megtére Dávid az egész néppel Jeruzsálembe.

Három diadal a Filiszteusokon

4. Ezután ismét had támada Gézerben a filiszteusok ellen, és akkor ölé meg a husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való Sippait, és ilyen módon megaláztatának.
5. Ismét lőn had a filiszteusok ellen, amelyben megölé Elhanán, a Jáir fia a gátbeli Lákhmit, a Góliát atyjafiát; és az ő dárdájának nyele hasonló [vala] a szövők zugolyfájához.
6. Ezek után ismét versengés támadt Gátban, hol egy magas ember vala, akinek hat-hat, [vagyis] huszonnégy ujja volt; ez is óriás fia vala.
7. És szidalommal illeté Izraelt, és megölé őt Jonatán, Dávid testvérének, Simeának fia.
8. Ezek ugyanazon egy óriásnak fiai voltak Gátban, akik elveszének Dávidnak és az ő szolgáinak keze által.