Dávid elkéri Akhimélek paptól a szent kenyereket és Góliáth kardját

1. És Dávid elméne Nóbba Akhimélek paphoz. Akhimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és monda neki: Mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled?
2. És monda Dávid Akhimélek papnak: A király bízott reám valamit, és monda nekem: Senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam neked. Azért a szolgákat elküldém erre és erre a helyre.
3. Most azért, mi van kezednél? Adj öt kenyeret nekem vagy [egyebet], ami van.
4. És felele a pap Dávidnak, és monda: Nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább az asszonytól.
5. Dávid pedig felele a papnak, és monda neki: Bizonyára el volt tiltva mitőlünk az asszony mind tegnap, mind azelőtt, mikor elindulék, és a szolgák holmija is tiszta vala (jóllehet az út közönséges): azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben.
6. Adott azért a pap neki szentelt [kenyeret], mert nem volt ott [más] kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az Úrnak színe elől, hogy meleg kenyeret tegyenek a helyett azon a napon, amelyen az [előbbit] elvevék.
7. Vala pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, akit Doégnak hívtak, [aki] edomita volt, Saul pásztorainak számadója.
8. És monda Dávid Akhiméleknek: Nincsen-e kezednél egy dárda vagy valami fegyver? Mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős vala.
9. És monda a pap: A filiszteus Góliátnak a kardja, akit te megöltél az Elah völgyében, ímhol van posztóba betakarva az efód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincsen itt. És monda Dávid: Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem.

Dávid Ákhis királyhoz fut

10. És felkele Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákhishoz, Gátnak királyához.
11. És mondának Ákhis szolgái neki: Vajon nem ez-e Dávid, annak az országnak királya? Vajon nem erről énekelték-e a körtáncban, mondván: Saul megverte az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét?
12. És mikor eszébe vevé Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémüle Ákhistól, Gátnak királyától.
13. És megváltoztatá magaviseletét őelőttük, és őrjönge kezeik között, és irkál vala a kapuknak ajtajain, nyálát pedig szakállán folyatja alá.
14. És monda Ákhis az ő szolgáinak: Íme, látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért hoztátok őt hozzám?
15. Szűkölködöm-e őrültekben, hogy idehoztátok ezt, hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön-e be házamba?