A Filiszteusok Dávidot visszaküldik

1. Akkor a filiszteusok összegyűjték minden seregeiket Afeknél, Izrael pedig tábort jár vala a forrásnál, [mely] Jezréel mellett van.
2. És a filiszteusok vezérei kivonulának, ki százzal, ki ezerrel, Dávid pedig és az ő emberei hátul menének Ákhissal.
3. És mondának a filiszteusok vezérei: Mit [akarnak] ezek a zsidók? És monda Ákhis a filiszteusok vezéreinek: Avagy nem ez-e Dávid, Saulnak, az Izrael királyának szolgája, aki már napok óta, sőt évek óta nálam van, és nem találtam benne semmi [rosszat] attól a naptól fogva, hogy átjött, a mai napig.
4. De megharaguvának őreá a filiszteusok vezérei, és mondának neki a filiszteusok vezérei: Küldd vissza ezt az embert, hogy térjen vissza a helyére, oda, amelyet rendeltél neki, és ne jöjjön el mivelünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a harcban. Mert ugyan mivel tehetné magát kedvesebbé ura előtt, hacsak nem ezeknek a vitézeknek fejeivel?
5. Avagy nem ez-e Dávid, akiről [így] énekelnek a körtáncban: Megverte Saul az ő ezrét és Dávid is az ő tízezrét?
6. Szólítá azért Ákhis Dávidot, és monda neki: Él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél e mai napig; de a vezérek előtt nem vagy kedves.
7. Most azért térj vissza, és menj el békességben, és [semmit] se cselekedjél, ami a filiszteusok vezérei előtt helytelen.
8. És monda Dávid Ákhisnak: Vajon mit cselekedtem, és mit találtál a te szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad voltam a mai napig, hogy ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én uramnak ellenségei ellen?
9. Ákhis pedig felele, és monda Dávidnak: Tudom, bizonyára kedves vagy előttem, mint az Istennek angyala, de a filiszteusok vezérei mondák: El ne jöjjön velünk a harcba!
10. Azért kelj fel korán reggel uradnak szolgáival együtt, akik veled eljövének. Keljetek fel korán reggel, mihelyt megvirrad, és menjetek el.
11. Felkele azért Dávid embereivel együtt, hogy korán reggel elmenjen és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig felmenének Jezréelbe.