A frigyláda Dágon templomában. Csapás a Filiszteusokon

1. A filiszteusok pedig vevék az Isten ládáját, és elvitték Ében-Ézerből Asdódba.
2. És megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevivén azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el.
3. És mikor az asdódbeliek másnap korán felkelének, íme, Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék Dágont, és ismét helyreállíták.
4. Mikor pedig másnap korán reggel felkelének, íme, Dágon [ismét] leesett arccal a földre az Úr ládája előtt; és Dágonnak feje és két keze feje letörve a küszöbön valának, csak Dágon [dereka] maradt meg.
5. Annak okáért a Dágon papjai és mindazok, akik a Dágon templomába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódban mind e mai napig.
6. És az Úrnak keze az asdódbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket; és megveré őket fekélyekkel, Asdódot és határait.
7. Mikor azért látták az asdódbeliek, hogy így van a [dolog], mondának: Ne maradjon nálunk Izrael Istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre.
8. Elküldének tehát, és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Mit csináljunk Izrael Istenének ládájával? Azok pedig felelének: Vigyék Gátba az Izrael Istenének ládáját. És elvivék Izrael Istenének ládáját.
9. És történt azután, hogy elvitték, az Úrnak keze igen nagy rémületére lőn a városnak; és megveré a városnak lakosait kicsinytől fogva nagyig, és fekélyek támadának rajtuk.
10. Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba. És lőn, hogy amikor Ekronba jutott az Istennek ládája, felzúdulának az ekronbeliek, mondván: Reám hozták Izrael Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet.
11. Annak okáért elküldének, és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Küldjétek el Izrael Istenének ládáját, hogy térjen vissza helyére, és ne öljön meg engem és az én népemet. Mert halálos rémület volt az egész városban; igen súlyos volt ott Istennek keze.
12. És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak [annyira], hogy a város jajkiáltása felhatott az égig.