Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele

Károli Gáspár fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fejezetcímek

II. Korintus levél
Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt második levele

1. fejezet

1-2 Beköszöntő
3-14 Az apostol hálája a nyomorúságok közt való isteni vigaszért
15-24 Védekezés az állhatatlanság vádja ellen

2. fejezet

1-11 Ajánlja, hogy bűnbánó bűnöst ismét vegyék be
12-17 Az apostol hálát ad Istennek, a Krisztus felől való elegyítetlen beszéd hatalmas eredményéért

3. fejezet

1-18 Az új testamentum szolgálata a lélek és élet szolgálata, nem úgy mint a törvényé, mely a megölő betű szolgálata

4. fejezet

1-18 Pál bizonyítja, hogy ő az evangéliumot becsületesen prédikálja és annak erejét nyomorúságaiban mutatja ki

5. fejezet

1-10 Vágyódás a mennyei hazába
11-21 A megbékéltetést prédikáló szolgálat fontossága

6. fejezet

1-10 Pál a maga példájával biztat Isten kegyelmének méltó felhasználására
11-18 Az apostol óv a hitetlenekkel való közösködéstől

7. fejezet

1-7 Intés megszentelődésre
8-16 Az Isten szerint való bánat

8. fejezet

1-24 Intés a jeruzsálemi szegény keresztények számára való adakozásra

9. fejezet

1-15 Folytatás

10. fejezet

1-18 Pál védelme ellenségeinek és a hamis apostoloknak rágalmai ellen

11. fejezet

1-15 Folytatás
16-33 Pálnak a gyülekezetek alapításában kiállott fáradalmai és szenvedései

12. fejezet

1-10 Pál nagy isteni kijelentéseiről, nagy szenvedéséről és isteni megerősíttetéséről beszél
11-21 Pál emlékeztet tiszta szeretetére

13. fejezet

1-10 Intés megjobbulásra
11-13 Befejezés