Pál Apostol második levele a Tesszalonikabeliekhez

Károli Gáspár fordítás
1
2
3