Gájusznak. Az atyafiak iránt való vendégszeretetnek dicsérete és ajánlása

1. A presbiter a szeretett Gájusnak, akit én igazán szeretek.
2. Szeretett [barátom], kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek!
3. Mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, amint te az igazságban jársz.
4. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
5. Szeretett [barátom], hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért, éspedig az idegenekért teszel,
6. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra,
7. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól.
8. Nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.

Óvás gonosz példától

9. Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
10. Ezért ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.
11. Szeretett [barátom], ne a rosszat kövesd, hanem a jót! Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
12. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.
13. Sok írnivalóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni neked,
14. Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk.
15. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint!