Fenyegetések Izráel szomszédai ellen

1. Ámós beszédei, aki a tékoabeli pásztorok közt volt, [azokról], amiket Izrael felől látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izrael királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt.
2. És monda: A Sionról megharsan az Úr és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje.
3. Így szól az Úr: Három bűne miatt Damaszkusznak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert vascséplőkkel cséplették meg a Gileádot.
4. Tüzet vetek azért Hazáel házára, és az emészti meg a Benhadád palotáit.
5. És összetöröm Damaszkusz zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyéből, és a királyi pálca tartóját Bet-Édenből, és Arámnak népe Kirbe fogva vitetik, [ezt] mondja az Úr.
6. Így szól az Úr: Három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az edomitáknak adják el őket.
7. Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.
8. És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálca tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet, és a filiszteusok maradéka elvész, azt mondja az én Uram, az Úr.
9. Így szól az Úr: Három bűne miatt Tírusznak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri frigyről.
10. Tüzet vetek azért Tírusz kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.
11. Így szól az Úr: Három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert fegyverrel űzte saját atyjafiát, és elfojtá [szívében] az irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fenntartotta.
12. Tüzet vetek azért Témánra, és az emészti majd meg Bocra palotáit.
13. Így szól az Úr: Három bűne miatt Ammon fiainak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határukat.
14. Tüzet vetek azért Rabba kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit; [harci] kiáltással a háború napján, [pusztító] viharral a szélvésznek napján.
15. És számkivetésbe megy az ő királyuk; ő maga és vele fejedelmei is, [ezt] mondja az Úr!