Mind a próféta szava, mind Izráel büntetése az Úrtól jön

1. Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól tifelőletek, Izrael fiai, mindama nemzetség felől, amelyet felhoztam Egyiptom földjéről, ezt mondván:
2. Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért.
3. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?
4. Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-e hangját barlangjából a kölyökoroszlán, ha semmit nem fogott?
5. Tőrbe esik-e a madár a földön, ha nincs tőr [vetve] neki? Felpattan-e a tőr a földről, ha fogni nem fogott?
6. Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?
7. Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.
8. Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?
9. Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Egyiptom földjében való palotákban, és így szóljatok: Gyűljetek össze Szamariának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást és az elnyomottakat az ő keblében.
10. Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, akik halomra gyűjtik az erőszakosságot és zsarolást az ő palotáikban.
11. Annak okáért ezt mondja az Úr Isten: Ellenség [jön], és körülveszi [e] földet; ledönti hatalmadat, és feldúlatnak a te palotáid.
12. Ezt mondja az Úr: Amint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg vagy a fül hegyét, akképpen menekülnek meg Izrael fiai, akik Szamariában pamlag szegletében ülnek és a nyugágynak selymén.
13. Halljátok meg, és adjátok tudtára a Jákób házának, azt mondja az Úr Isten, a Seregek Istene,
14. Hogy amely napon megbüntetem Izraelt az ő vétkeiért, Bétel oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak!
15. És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont házak is, megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr.