Siralmas beszéd és felhívás megtérésre

1. Halljátok meg e beszédet, amelyet síródalként szólok tirólatok, Izraelnek háza!
2. Elesett, nem kel fel többé Izraelnek szüze; végigterült az ő földjén, és nincs, aki felemelné.
3. Bizony, így szól az Úr Isten: Amely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; amely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izrael házául.
4. Bizony, így szól az Úr az Izrael házához: Engem keressetek, és éltek!
5. És ne keressétek Bételt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy, Bétel pedig semmivé lesz.
6. Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz a József házára, és megemészti Bételt, és nem lesz, aki megoltsa.
7. Akik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják.
8. Aki a Fiastyúkot és a Kaszáscsillagot teremtette; aki reggellé változtatja a homályt, és a nappalt éjszakává sötétíti; aki hívja a tenger vizeit, és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.
9. Aki pusztulással sújtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.
10. Gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, és utálják azt, aki feddhetetlenül beszél.
11. Annak okáért, mivelhogy tiportátok a szegényt, és gabonaajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
12. Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíjszedők [vagytok], és elnyomják a szegényeket a kapuban!
13. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
14. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok.
15. Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót, állítsátok [vissza] a kapuban az igazságot: talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
16. Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz, és minden utcán ezt mondják: jaj, jaj; s a szántóvetőt [is] gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;
17. És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek teközötted, ezt mondja az Úr.
18. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való nektek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
20. Nem sötétség lesz-e az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.

A csupán külső isteni tisztelet nem használ

21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
22. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.
25. Járultatok-e hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izrael háza?!
26. Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat, és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, amelyet ti csináltatok magatoknak.
27. És Damaszkuszon túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, akinek neve Seregeknek Istene.