Fenyegetés Júda és Izráel előkelőinek fényűzése és elbizakodottsága ellen

1. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Szamaria hegyén; akik a népek elejének elei, és akikhez jő az Izraelnek háza!
2. Menjetek át Kalnéba, és nézzetek [szét]; onnan pedig menjetek a nagy Hamátba, és szálljatok le a filiszteusok Gátjába, vajon jobbak-e azok, mint ezek az országok, és vajon szélesebb-e azoknak határa a ti határotoknál?
3. Akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek;
4. Akik elefántcsont pamlagon hevernek, és az ő nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihizlalt borjakból lakmároznak;
5. Akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;
6. Akik a bort serlegekkel isszák, és szín-olajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán:
7. Most azért [is] ők vitetnek el a száműzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának.
8. Megesküdt az Úr Isten az ő életére; ezt mondja az Úr, a Seregek Istene: Utálom a Jákób kevélységét, és gyűlölöm az ő palotáit, azért prédára vetem a várost mindenestől.
9. És ha egy házban tíz ember maradna is meg, még az is meghal;
10. És mikor felemeli őt az ő barátja és megégetője, hogy kivigye a holttetemeket a házból, azt mondja annak, aki a ház belsejében lesz: Van-e még valaki veled? Az pedig azt mondja: Nincs, és ezt [is] mondja: Csitt; mert nem szabad említeni az Úrnak nevét.
11. Mert íme, parancsol az Úr, és megveri a nagy házat repedezésekkel és a kicsiny házat hasadozásokkal.
12. Vajon futhatnak-e a lovak a sziklán, felszánthatja-e azt valaki ökrökön, hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?!
13. Akik örültök a hiábavaló dolognak, [és] akik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-e magunknak szarvakat?
14. Íme, bizony népet indítok ellened, oh Izrael háza, azt mondja az Úr, a Seregek Istene, és az sanyargat titeket a hámáti úttól az Arába patakjáig.