Kik vehetők fel a gyülekezetbe, kik nem

1. Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe!
2. A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe!
3. Az ammoniták és moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké:
4. Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Egyiptomból; és mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mezopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged.
5. De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot neked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.
6. Ne keresd az ő békességüket és az ő javukat teljes életedben, soha.
7. Ne utáld az edomitát, mert atyádfia az; ne utáld az egyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földjén.
8. Az olyan fiak, akik harmadízen születnek nekik, bemehetnek az Úrnak községébe.

Különféle törvények

9. Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél minden gonosztól.
10. Ha volna valaki közötted, aki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;
11. És mikor eljő az este, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.
12. A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda.
13. És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kívül, [gödröt] áss azzal, és ha felkelsz, betakarhassad azt, ami elment tőled;
14. Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson teközted valami rútságot, és el ne forduljon tőled.
15. Ne add ki a szolgát az ő urának, aki az ő urától hozzád menekült.
16. Veled lakjék, teközötted, azon a helyen, amelyet választ valamelyikben a te városaid közül, ahol neki tetszik; ne nyomorgasd őt.
17. Ne legyen [felavatott] parázna nő Izrael leányai közül; se [felavatott] parázna férfi ne legyen Izrael fiai közül!
18. Ne vidd be a parázna nő bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminemű fogadás fejében; mert mind a kettőt utálja az Úr, a te Istened.
19. A te atyádfiától ne végy kamatot: [se] pénznek kamatját, [se] eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, amit kamatra szokás adni.
20. Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, amire kinyújtod kezedet, azon a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.
21. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az neked.
22. Ha pedig nem teszel fogadást, bűn sem tulajdoníttatik neked.
23. Ügyelj arra, ami ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, amit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszel fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
24. Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj.
25. Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe.