Minden elsőszülött az Úré

1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Nekem szentelj minden elsőszülöttet, valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izrael fiai között, akár ember, akár barom, enyém legyen az.

A kovásztalan kenyér elrendelése

3. És monda Mózes a népnek: Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgálatnak házából, mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr; azért ne egyetek kovászosat.
4. Ma mentek ki, az abib hónapban.
5. És ha majd bevisz téged az Úr a kananeusok, meg kitteusok, meg emoreusok, meg kivveusok és jebuzeusok földjére, melyről megesküdött a ti atyáitoknak, hogy neked adja azt a tejjel és mézzel folyó földet: akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást.
6. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig ünnepet ülj az Úrnak.
7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban.
8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez amiatt van, amit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Egyiptomból.
9. És legyen az neked jel gyanánt a te kezeden, és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Egyiptomból.
10. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre!

Hogyan kell az elsőszülötteket az Úrnak szentelni

11. Ha pedig bevisz téged az Úr a kananeusok földjére, amiképpen megesküdött neked és a te atyáidnak, és azt neked adja:
12. Az Úrnak ajánld fel akkor mindazt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is, ami neked lesz, minden méhnyitó fajzását; a hímek az Úré.
13. De a szamárnak minden első fajzását báránnyal váltsd meg, ha pedig meg nem váltod, szegd meg a nyakát. Az embernek is minden elsőszülöttét megváltsd a te fiaid közül.
14. És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván: Micsoda ez? Akkor mondd neki: Hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgálatnak házából.
15. És lőn, mikor a fáraó megátalkodottan vonakodék minket elbocsátani, megöle az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az ember elsőszülöttjétől a barom első fajzásáig; azért áldozok én az Úrnak minden hímet, mely anyja méhét megnyitja, és megváltom az én fiaimnak minden elsőszülöttjét.
16. Legyen azért jel gyanánt a te kezeden, és homlokkötő gyanánt a te szemeid előtt, mert hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból.

A kivonulás folytatása

17. És lőn, amikor elbocsátá a fáraó a népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel vala az; mert monda az Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba.
18. Kerülő úton vezeté azért Isten a népet, a Vörös-tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izrael fiai Egyiptom földjéről.
19. És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, mert megesketvén megeskette vala Izrael fiait, mondván: Meglátogatván meglátogat titeket az Isten, akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal.
20. És elindulának Szukhótból, és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén.

A felhő- és tűzoszlop

21. Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek.
22. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.