Ábrámnak fiú igértetik

1. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok teneked, a te jutalmad felette igen bőséges.
2. És monda Ábrám: Uram, Isten, mit adnál énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?
3. És monda Ábrám: Íme, énnekem nem adtál magot, és íme, az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
4. És íme, szóla az Úr őhozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.

Ábrám hite

5. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És monda neki: Így lészen a te magod.
6. És hitt az Úrnak, és tulajdoníttaték az őneki igazságul.

Isten szövetséget köt Ábrámmal

7. És monda neki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy neked adjam e földet örökségedül.
8. És monda: Uram, Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
9. És felele neki: Hozz nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét és egy háromesztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat!
10. Elhozá azért mindezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele [részét] a másik fele [része] átellenébe helyezteté, de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
11. És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.
12. És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és íme, rémülés és nagy sötétség szálla őreá.
13. És monda [az Úr] Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
14. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal.
15. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
16. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
17. És mikor a nap leméne és sötétség lőn, íme, egy füstölgő kemence és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
18. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Egyiptomnak folyóvizétől fogva a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóvízig.
19. A keneusokat, kenizeusokat és a kadmoneusokat,
20. A hitteusokat, perizeusokat és a refeusokat,
21. Az emoreusokat, kananeusokat, girgazeusokat és a jebuzeusokat.