Ádám nemzetsége a Séth ágán; a Noéig való pátriárkák

1. Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
2. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket, és nevezé az ő nevüket Ádámnak, amely napon teremtetének.
3. Élt vala pedig Ádám százharminc esztendőt, és nemze [fiat] az ő képére és hasonlatosságára, és nevezé annak nevét Séthnek.
4. És telének Ádám napjai, minekutána Séthet nemzette, nyolcszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
5. És lőn Ádám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő, és meghala.
6. Éle pedig Séth százöt esztendőt, és nemzé Énóst.
7. És éle Séth, minekutána Énóst nemzette, nyolcszázhét esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
8. És lőn Séth egész életének ideje kilencszáztizenkét esztendő, és meghala.
9. Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé Kénánt.
10. És éle Énós, minekutána Kénánt nemzette, nyolcszáztizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
11. És lőn Énós egész életének ideje kilencszázöt esztendő, és meghala.
12. Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
13. És éle Kénán, minekutána Mahalálélt nemzette, nyolcszáznegyven esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
14. És lőn Kénán egész életének ideje kilencszáztíz esztendő, és meghala.
15. Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
16. És éle Mahalálél, minekutána Járedet nemzette, nyolcszázharminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
17. És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolcszázkilencvenöt esztendő, és meghala.
18. Éle pedig Járed százhatvankét esztendőt, és nemzé Énókot.
19. És éle Járed, minekutána Énókot nemzette, nyolcszáz esztendőt, és nemze fiakat és leányokat.
20. És lőn Járed egész életének ideje kilencszázhatvankét esztendő, és meghala.
21. Éle pedig Énók hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.
22. És járt Énók az Istennel, minekutána Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
23. És lőn Énók egész életének ideje háromszázhatvanöt esztendő.
24. És mivel Énók Istennel járt vala, eltűnék, mert Isten magához vevé.
25. Éle pedig Methusélah száznyolcvanhét esztendőt, és nemzé Lámekhet.
26. És éle Methusélah, minekutána Lámekhet nemzette, hétszáznyolcvankét esztendőt, és nemze fiakat és leányokat.
27. És lőn Methusélah egész életének ideje kilencszázhatvankilenc esztendő, és meghala.
28. Éle pedig Lámekh száznyolcvankét esztendőt, és nemze fiat.
29. És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
30. És éle Lámekh, minekutána Noét nemzette, ötszázkilencvenöt esztendőt, és nemze fiakat és leányokat.
31. És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő, és meghala.
32. És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.