Az újtestamentumi főpapnak szentélye és szolgálata is feljebbvaló az ótestamentumiénál

1. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle,
2. Mint a szenthelynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr, és nem ember épített.
3. Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen.
4. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,
5. Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott neked.
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
7. Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.
8. Mert dorgálván őket, így szól: Íme, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.
9. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr.
10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.
11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
13. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.