Isten buzgó könyörülete

1. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
2. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük: a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek.
3. Pedig én tanítottam járni Efraimot; ő vette őket karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket.
4. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe.
5. Nem tér vissza Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz az ő királya, mert nem akarnak megtérni.
6. És fegyver száll az ő városaira, és elpusztítja az ő zárait, és felemészti őket az ő szándékaik miatt.
7. Mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem. Ha hívogatják is őt a magasságos [Isten]hez, senki nem indul meg rajta.
8. Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael!? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim?! Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam!
9. Nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én és nem ember, a Szent teközötted, és nem haraggal jövök én.
10. Az Urat fogják követni. Ordít, mint az oroszlán; ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiak napnyugat felől.
11. Rettegve jőnek elő, mint a madár, Egyiptomból, és mint a galamb, Asszíriának földjéből; és letelepítem őket házaikba, ezt mondja az Úr!
12. Körülvett engem Efraim hazugsággal, az Izrael háza pedig csalárdsággal; de Júda uralkodik még az Istennel és a hűséges Szenttel.