Jákob a törzsatya példánykép népe számára

1. Széllel táplálkozik Efraim, és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az asszírussal és Egyiptomba visznek olajat.
2. Pere van az Úrnak Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő utai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg neki.
3. Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel.
4. Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött neki. Bételben találta meg őt, és ott beszélt velünk.
5. Bizony, az Úr a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.
6. Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben!
7. Kánaánita [ő]! Hamis mértékek vannak kezében, szeret [mást] megcsalni.
8. És Efraim ugyanezt mondja: Bizony, meggazdagodtam, vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, amely bűn volna.
9. De én vagyok az Úr, a te Istened, Egyiptom földjétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain.
10. Mert [én] szólottam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látásokat, és [én] szólottam hasonlatokban a próféták által.
11. Ha Gileád a gonoszság [városa], bizony, semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.
12. Jákób Aram földjére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izrael, és egy asszonyért pásztorkodott.
13. És próféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból, és próféta által tartatott meg.
14. Gonoszul ingerelte Efraim [az Istent], de rajta szárasztja a [sok] vért, és gyalázatosságát megfizeti neki az ő Ura.