Megváltás a halálból. A bűn rombolása

1. Efraim szólott volt, rettegés: naggyá lett Izraelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt.
2. Most is többítik bűneiket és csinálnak maguknak öntött képeket az ő ezüstjükből, bálványokat az ő eszük szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz! Róluk mondják: Emberek, akik áldoznak, borjúkat csókolnak!
3. Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, amely korán eltűnik; mint a szérűről elsodort polyva, és mint a kéménynek füstje.
4. Pedig én vagyok az Úr, a te Istened, Egyiptom földjétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent kívülem, és rajtam kívül nincs [más] szabadító!
5. Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön.
6. Amint legeltek: elteltek, elteltek, és szívük felfuvalkodék: azért hát elfelejtkezének rólam.
7. De olyan is leszek hozzájuk, mint az oroszlán; mint a párduc, úgy leselkedem az úton.
8. Rájuk rohanok, mint a [kölykétől] megfosztott medve, és széttépem szívük borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket!
9. Romlásodra lett, Izrael, hogy ellenem [törekedtél], a te segítőd ellen.
10. Hol van hát a te királyod, hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És bíráid, akik felől ezt mondád: Adj nekem királyt és fejedelmeket!
11. Adtam neked királyt haragomban, és elvettem az én búsulásomban!
12. Egybe van kötve Efraim álnoksága, eltéve az ő bűne!
13. A szülőasszony kínjai lepik meg őt; oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jő ki anyjának méhéből.
14. Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed, oh halál?! Hol van a te romlásod, oh Seol?! Megbánás elrejtetett énelőlem.
15. Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb, feljő a keleti szél, az Úr szele támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje, elapad forrása: az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát.