Isten és a nép szövetségének megrontása és megújítása

1. Pereljetek anyátokkal, pereljetek (mert nem feleségem ő, és én sem vagyok neki férje), hogy tüntesse el az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznaságát emlői közül,
2. Különben meztelenre vetkőztetem őt, és olyanná teszem, amilyen [volt] születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal.
3. Sőt, fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők [is].
4. Mert paráználkodott az ő anyjuk, gyalázatba merült, aki őket szülte, mert ezt mondotta: Elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat.
5. Azért íme, tövissel rekesztem el utadat, és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja meg ösvényeit.
6. És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket; és mikor keresi őket, és nem találja meg azokat, [azt] mondja majd: Elmegyek hát, és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogynem mint most.
7. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát, a mustot és az olajat, és [én] sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, [amit] ők a Baálra költöttek.
8. Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, [amelyek] meztelensége befedésére [lettek volna].
9. És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből.
10. És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.
11. És elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről ezt mondta: Ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nekem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket.
12. És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, amelyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, [ezt] mondja az Úr.
13. Azért íme, csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek.
14. És onnan adom meg neki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján.
15. És azon a napon, [ezt] mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé [így]: Baálom.
16. És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említtessék többé.
17. És azon a napon frigyet szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nekik.
18. És eljegyezlek téged magamnak örökre, éspedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.
19. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.
20. És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet,
21. A föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot, és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt.
22. És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámáhnak, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te, ő pedig ezt mondja: Én Istenem!