Isten hosszútűrése végre megtéríti népét

1. És mondá az Úr nekem: Menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő; amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlős kalácsokat.
2. És megszerzém azt magamnak tizenöt ezüstön, és egy hómer árpán, és egy letek árpán.
3. És mondám neki: Sok ideig ülsz nálam, nem paráználkodol, és nem leszel férfié; én is [így] leszek teirántad.
4. Mert az Izrael fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és teráfok nélkül.
5. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket és Dávidot, az ő királyukat, és remegve [folyamod]nak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.