Fenyegetés mindkét királyság ellen

1. Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izrael háza! Hallgassatok ide, királynak háza, hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Micpának, és kiterített hálóvá a Táboron.
2. Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájuk fenyítéke leszek.
3. Jól ismerem én Efraimot, és Izrael nincs elrejtve előlem; hiszen most is paráználkodol, Efraim! Megfertőztetett az Izrael.
4. Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenükhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.
5. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izrael és Efraim bűneik miatt vesznek el; velük együtt Júda is elvész.
6. Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják, eltávozott az őtőlük.
7. Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.
8. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában, rivalgjatok Bet-Avenben: Utánad, Benjámin!
9. Efraim pusztává lesz a büntetés napján, Izrael törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet.
10. Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájuk az én haragomat, mint a vizet.
11. Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett neki követni az [emberi] rendelést.
12. Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.
13. Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Asszíriához folyamodott, és küldött Járéb királyhoz, de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet.
14. Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlánkölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, aki megszabadítsa!
15. Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orcámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!