Isten verése megtérésre vezet

1. Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!
2. Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.
3. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat! Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet.
4. Mit cselekedjem veled, Efraim? Mit cselekedjem veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat.
5. Azért vertem meg a próféták által, és megölöm őket az én számnak beszédeivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.
6. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat.
7. De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget; ott cselekedtek hűtlenül ellenem.
8. Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
9. És miképpen tolvajok leselkednek, úgy [tesz] a papok szövetkezete, gyilkolnak a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.
10. Rettenetes dolgokat látok Izrael házában. Ott van Efraim paráználkodása, meg van fertőztetve Izrael.
11. Júda! A te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek fogságán.