Panasz Izráel ellen

1. Amikor gyógyítani akarnám Izraelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Szamaria gonoszsága; mert csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utcán.
2. És eszükbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, amelyek színem előtt vannak.
3. Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.
4. Mindnyájan házasságtörők, olyanok, mint a kemence, amelyet befűt a sütő:szünetel a tüzeléssel a tészta bekovászolásától annak megkeléséig.
5. Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől; csúfolóknak nyújtja az ő kezét.
6. Mert mint a kemence, közelednek álnokságukban az ő szívükkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjük; reggel ég, mint a lángoló tűz.
7. Mindnyájan tüzesek, mint a sütőkemence, és megemésztik bíráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztük senki, aki hozzám kiáltana.

A megérdemlett büntetés hirdetése

8. Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa.
9. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre.
10. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem.
11. És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriához folyamodnak.
12. [De] amint mennek, kiterjesztem hálómat ellenük, levonszom őket, mint az ég madarát, megbüntetem őket az ő gyülekezetüknek [adott] kijelentés szerint.
13. Jaj nekik, mert eltávoztak éntőlem! Pusztulás reájuk, mert vétkeztek ellenem! Én ugyan megszabadítanám őket, de ők hazugságot szólnak ellenem.
14. És nem kiáltanak hozzám szívükből, hanem ordítoznak ágyasházaikban; a búza és a must miatt gyűlnek egybe; ellenem fordulnak.
15. Pedig én tanítottam [őket], én erősítettem meg karjukat, és ők mégis gonoszt gondolnak ellenem.
16. Megtérnek, [de] nem a magasságos [Istenhez]. Olyanok, mint a csalárd kézív. Fegyvertől hullnak el fejedelmeik, az ő nyelvüknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatuk Egyiptom földjén.