Ellenség fog a bálványozó népre törni

1. Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, [úgy jön] az Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek az én törvényem ellen!
2. Kiáltanak hozzám: Én Istenem! Mi, az Izrael, ismerünk tégedet!
3. Megvetette Izrael a jót, kergesse [hát] az ellenség.
4. Királyt emeltek ők, de nem énáltalam; fejedelmet választottak, de tudtomon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat formáltak; csak azért, hogy semmivé legyen.
5. Megutálta a te borjúdat, oh Szamaria! Haragom felgerjedt ellenük. Meddig nem lehetnek még tiszták?
6. Mert ez is Izraelből való, kézműves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony, forgáccsá lesz Szamaria borjúja!
7. Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba, termése nem ad lisztet; ha adna is, idegenek nyelik be azt.
8. Elnyeletett Izrael! Olyan immár a népek közt, mint az edény, [amelyen] nincs gyönyörűség.
9. Mert ők Asszíriához folyamodnak; Efraim magában bolygó vadszamár; szeretőket bérelnek.
10. De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől.
11. Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vezették őt az oltárok.
12. Ha tízezer törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat.
13. Nekem szánt áldozatképpen húst vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra kedvesen. Immár megemlékezik az ő álnokságukról, és megbünteti az ő vétkeiket; Egyiptomba fognak ők visszatérni.
14. Most Izrael elfeledkezett az ő alkotójáról és palotákat épített, Júda megerősített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az ő erősségeit.