A János írása szerint való Szent Evangélium

Károli Gáspár fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fejezetcímek

János Evangéliuma
A János írása szerint való Szent Evangélium

1. fejezet

1-18 Az örökkévaló Ige testté lett
19-34 Keresztelő János bizonyságtétele az Isten Bárányáról
35-52 Jézus első tanítványai

2. fejezet

1-12 Kánai menyegző
13-25 Jézus megtisztítja a templomot

3. fejezet

1-21 Krisztus beszélgetése Nikodémussal
22-36 Keresztelő János bizonyságot tesz Krisztusról

4. fejezet

1-45 Krisztus beszélgetése a samaritánus nővel
46-54 A királyi udvari ember fiának meggyógyítása

5. fejezet

1-16 Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei beteget a Bethesda tavánál
17-47 Jézus beszédei magáról, hogy ő bíró és a halottak feltámasztója

6. fejezet

1-15 Jézus ötezer férfit megvendégel
16-21 Jézus a tengeren jár
22-66 Jézus arról beszél, hogy ő az életnek kenyere és az ő teste étel, az ő vére ital
67-71 Péter vallástétele

7. fejezet

1-53 Krisztus beszél sátoros ünnepen az ő tudományáról, Atyjához meneteléről és a Szentlélekről. A népnek és a farizeusoknak felőle való vélekedése

8. fejezet

1-11 A házasságtörő nő
12-20 Jézus a világ világossága
21-59 Beszéd a zsidók hitetlensége ellen

9. fejezet

1-12 A vakon született meggyógyítása szombatnapon
13-41 A farizeusok vizsgálata a vakon született ellen

10. fejezet

1-42 A jó Pásztorról és az ő juhairól

11. fejezet

1-45 Lázár feltámasztása
46-57 A főpapok tanácsa Jézus élete ellen

12. fejezet

1-11 Krisztus megkenetése Bethániában
12-19 Krisztus bevonulása Jeruzsálembe
20-36 Krisztus halálának gyümölcséről. Mennyei szózat
37-50 A zsidók hitetlensége

13. fejezet

1-20 A lábmosás
21-30 Jézus jelzi árulóját
31-35 A szeretet új parancsa
36-38 Jézus megjósolja, hogy Péter őt megtagadja

14. fejezet

1-31 Jézus búcsúbeszédei. A Szentlelket igéri

15. fejezet

1-27 Folytatás. Krisztus a szőlőtő

16. fejezet

1-33 Folytatás és vége. Az Atyához menetelről

17. fejezet

1-26 Krisztus főpapi imája magáért, tanítványaiért és hiveiért

18. fejezet

1-11 Jézus elfogatása
12-27 Jézus vallomása a főtanács előtt. Péter megtagadja őt
28-40 Kihallgatás Pilátus előtt

19. fejezet

1-15 Jézus Pilátus előtt. Megostorozás. Töviskorona
16-37 Jézus megfeszítése. Utolsó szavai és halála
38-42 Jézus temetése

20. fejezet

1-18 Krisztus feltámadása után megjelenik Mária Magdalénának
19-31 Jézus megjelenik a tizenegynek és nyolczad napra Tamásnak

21. fejezet

1-14 Krisztus megjelenése a Genezáret tavánál
15-23 Kérdés Péterhez. Jövendölés róla és Jánosról
24-25 Befejezés