Czófár első beszéde: Jób a mindentudó Isten előtt alázza meg magát

1. Felelt a Naamából való Cófár, és monda:
2. A sok beszédre ne legyen-e felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-e igaza?
3. Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is, és ne legyen, aki megszégyenítsen?!
4. Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt.
5. De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait teellened,
6. És jelentené meg neked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett neked a te bűneidből.
7. Az Isten mélységét elérheted-e, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e?
8. Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?
9. Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.
10. Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg?
11. Mert ő jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra!
12. És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is.
13. Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd;
14. Ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság;
15. Akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél;
16. Sőt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.
17. Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a [kora] reggel.
18. Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.
19. Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt sokan hízelegnének neked.
20. De a gonoszok szemei elepednek, menedékük eltűnik előlük, és reménységük: a lélek kilehelése.