Jób harmadik védekezése: korholja barátainak felfuvalkodott bölcseségét és felülmúlja őket Isten korlátlan hatalmának rajzolásában

1. Felelt erre Jób, és monda:
2. Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcsesség!
3. Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és nem vagyok alábbvaló nálatok, és ki ne tudna ilyenféléket?
4. Kikacagják a saját barátai azt, mint engem, aki Istenhez kiált, és meghallgatja őt. Kikacagják az igazat, az ártatlant!
5. A szerencsétlen megvetni való, gondolja, aki boldog; ez vár azokra, akiknek lábuk roskadoz.
6. A kóborlók sátrai csendesek és bátorságban vannak, akik ingerlik az Istent, és aki kezében hordja Istenét.
7. Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják neked.
8. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik neked.
9. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?
10. Akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.
11. Nemde nem a fül próbálja-e meg a szót, és az íny kóstolja meg az ételt?
12. A vén emberekben van-e a bölcsesség, és az értelem a hosszú életben-e?
13. Őnála van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem.
14. Íme, amit leront, nem épül föl az; ha valakire rázárja [az ajtót], nem nyílik föl az.
15. Íme, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja őket, felforgatják a földet.
16. Őnála van az erő és okosság; övé az eltévelyedett és aki tévelygésre visz.
17. A tanácsadókat fogságra viszi, és a bírákat megbolondítja.
18. A királyok bilincseit feloldja, és övet köt derekukra.
19. A papokat fogságra viszi, és a hatalmasokat megbuktatja.
20. Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet, és a vénektől elveszi a tanácsot.
21. Szégyent zúdít az előkelőkre, és a hatalmasok övét megtágítja.
22. Feltárja a sötétségből a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza.
23. Nemzeteket növel fel, azután elveszíti őket; nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket.
24. Elveszi eszüket a föld népe vezetőinek, és úttalan pusztában bujdostatja őket.
25. És világtalan sötétben tapogatóznak, és tántorognak, mint a részeg.