Befejezés: Jób panaszkodik az ember semmisége miatt és hiába keres vigasztaló reménységet

1. Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő.
2. Mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék és nem állandó.
3. Még az ilyen ellen is felnyitod-e szemeidet, tennenmagaddal törvénybe állítasz-e engem?
4. Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.
5. Nincsenek-e meghatározva napjai? Az ő hónapjainak számát te tudod; határt vetettél neki, amelyet nem hághat át.
6. Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen, hogy legyen napjában annyi öröme, mint egy béresnek.
7. Mert a fának van reménysége; ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak.
8. Még ha megaggodik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban törzsöke:
9. A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete.
10. De ha a férfi meghal és elterül; ha az ember kimúlik, hol van ő?
11. Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad:
12. Úgy fekszik le az ember és nem kel fel; az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból.
13. Vajha engem a holtak országában tartanál; rejtegetnél engem addig, amíg elmúlik a te haragod; határt vetnél nekem, azután megemlékeznél rólam!
14. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? [Akkor] az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen elkövetkeznék az én elváltozásom.
15. Szólítanál, és én felelnék neked, kívánkoznál a te kezednek alkotása után.
16. De most számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el az én vétkeimet.
17. Gonoszságom egy csomóba van lepecsételve, és hozzáadod bűneimhez.
18. Még a hegy is szétomlik, ha eldől; a szikla is elmozdul helyéről;
19. A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja: az ember reménységét is úgy teszed semmivé.
20. Hatalmaskodol rajta szüntelen, és ő elmegy; megváltoztatván az arcát, úgy bocsátod el őt.
21. Ha tisztesség éri is fiait, nem tudja; ha megszégyenülnek, nem törődik velük.
22. Csak ő magáért fáj még a teste, és a lelke is ő magáért kesereg.