Czófár második beszéde: felhozza azt a mondást, hogy: az istentelenek vigassága rövid

1. Felelt pedig a Naamából való Cófár, és monda:
2. Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és emiatt nagy az izgatottság bennem.
3. Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.
4. Tudod-e azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyeztette,
5. Az istentelenek vigassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
6. Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:
7. Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és akik látták, azt mondják: Hol van ő?
8. Mint az álom, úgy elrepül, és nem találják őt; eltűnik, mint az éjjeli látomás.
9. A szem, amely ráragyogott, nem [látja] többé, és az ő helye sem törődik már vele.
10. Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.
11. Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.
12. Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;
13. És kedvez annak, és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:
14. Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.
15. Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.
16. A viperának mérgét szopta, és a siklónak fullánkja öli meg őt,
17. [Hogy] ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.
18. Amit [másoktól] szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, épp így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.
19. Mert megrontotta és otthagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.
20. Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.
21. Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.
22. Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.
23. Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.
24. Mikor vasból csinált fegyver elől fut, acélból csinált íj veri át.
25. Kihúzza, és az kijön a testéből, és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.
26. Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, ami sátrában megmaradt.
27. Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.
28. Házának jövedelme eltűnik, szétfoly az az ő haragjának napján.
29. Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.