Elifáz utolsó beszéde: egyenest durva bűnökkel vádolja Jóbot, óvja vakmerő gondolkodástól és megtérésre inti

1. Felelt pedig a Témánból való Elifáz, és monda:
2. Az Istennek használ-e az ember? Sőt, önmagának használ az okos!
3. Gyönyörűségére van-e az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; avagy nyereség-e, hogy feddhetetlenül jársz?
4. A te [isteni] félelmedért fedd-e téged, és [azért] perel-e veled?
5. Avagy nem sok-e a te gonoszságod, és nem véghetetlen-e a te hamisságod?
6. Hiszen zálogot vettél a te atyádfiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted.
7. Az eltikkadtnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
8. Aki hatalmas volt, azé vala az ország, és aki nagy tekintélyű volt, az lakik vala rajta.
9. Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai eltörettek.
10. Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;
11. Avagy a sötétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, amely elborít!
12. Hát nem olyan magas-e Isten, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!
13. És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-e, ami a homály mögött van?
14. Sűrű felhők leplezik el őt és nem lát, és az ég kerületén jár.
15. Az ősvilág ösvényét követed-e, amelyen az álnok emberek jártak;
16. Akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz?!
17. Akik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velük a Mindenható?
18. Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem!
19. Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket:
20. Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékukat tűz emészti meg.
21. Bízd csak azért magadat őrá és légy békességben: ezekből jó származik rád.
22. Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!
23. Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, [és] az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól.
24. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:
25. És akkor a Mindenható lesz a te nemes érced és a te ragyogó ezüstöd.
26. Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled.
27. Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.
28. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te útjaidon világosság fénylik.
29. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja.
30. Megszabadítja a nem ártatlant is, éspedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.