Jób hetedik védekezése: óhajtja, bár remény nélkül, hogy vajha Isten ítélő széke elé állhatna

1. Felelt pedig Jób, és monda:
2. Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom.
3. Oh, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig.
4. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel.
5. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nekem; hadd érteném meg, mit szólana hozzám.
6. Vajon erejének nagy volta szerint perelne-e velem? Nem; csak figyelmezne reám!
7. Ott egy igaz perelne ővele; azért megszabadulhatnék bírámtól örökre!
8. Ámde kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre.
9. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik és nem láthatom.
10. De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.
11. Lábam az ő nyomdokát követte; útját megőriztem, és nem hajoltam el.
12. Az ő ajkainak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.
13. Ő azonban [megmarad] egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És amit megkíván lelke, azt meg is teszi.
14. Bizony végbeviszi, ami felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van őnála.
15. Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rá gondolok is, félek tőle.
16. Mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a Mindenható rettentett meg engem.
17. Miért is nem pusztultam el e sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előlem e homályt?!