Jób beszédeinek befejezése: erősíti, hogy feddhetetlenül járt Isten és emberek előtt

1. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem.
2. És mi volt jutalmam Istentől felülről, vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból?
3. Avagy nem az istentelent illeti-e romlás, és nem a gonosztevőt-e veszedelem?
4. Avagy nem láthatta-e útjaimat, és nem számlálhatta-e meg lépéseimet?
5. Ha én csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett:
6. Az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat!
7. Ha az én lépésem letért az útról, és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt:
8. Hadd vessek én és más egye meg, és tépjék ki az én maradékaimat gyökerestől!
9. Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján:
10. Az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája.
11. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn.
12. Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestül kiirtaná.
13. Ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak és szolgálómnak, mikor pert kezdtek ellenem:
14. Mitévő lennék, ha felkelne az Isten, és ha meglátogatna: Mit felelnék neki?
15. Nem az teremtette-e őt is, aki engem teremtett anyám méhében; nem egyugyanaz formált-e bennünket anyánk ölében?
16. Ha a szegények kívánságát megtagadtam, és az özvegy szemeit epedni engedtem;
17. És ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett;
18. Hiszen ifjúságom óta, mint atyjánál nevelkedett nálam, és anyámnak méhétől kezdve vezettem őt!
19. Ha láttam a ruhátlant veszni indulni, és takaró nélkül a szegényt;
20. Hogyha nem áldottak engem az ő ágyékai, és az én juhaim gyapjából fel nem melegedett;
21. Ha az árva ellen kezemet felemeltem, mert láttam a kapuban az én segítségemet;
22. A lapockájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon le karom!
23. Hiszen [úgy] rettegtem Isten csapásától, és fensége előtt tehetetlen valék!
24. Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak: Én bizodalmam!
25. Ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem;
26. Ha néztem a napot, mikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt,
27. És az én szívem titkon elcsábult, és számmal megcsókoltam a kezemet:
28. Ez is bíró elé tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent odafent!
29. Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte;
30. (De nem engedtem, hogy szám vétkezzék azzal, hogy átkot kérjek az ő lelkére!)
31. Ha nem mondták az én sátorom cselédei: Van-e, aki az ő húsával jól nem lakott?
32. (A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyitám.)
33. Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve bűnömet:
34. Bizony akkor tarthatnék a nagy tömegtől, rettegnem kellene nemzetségek megvetésétől; elnémulnék, [és] az ajtón sem lépnék ki!
35. Oh, bárcsak volna valaki, aki meghallgatna engem! Íme, ez a végszóm: a Mindenható feleljen meg nekem, és írjon könyvet ellenem az én vádlóm.
36. Bizony én azt a vállamon hordanám, és korona gyanánt a fejemre tenném!
37. Lépteimnek számát megmondanám neki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá!
38. Ha földem ellenem kiáltott, és annak barázdái együtt siránkoztak;
39. Ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam:
40. Búza helyett tövis teremjen és árpa helyett konkoly! Itt végződnek a Jób beszédei.