Folytatás: az állatok világában nyilatkozó csodák Isten bölcseségét tanusítják

1. Vadászol-e prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét kielégíted-e;
2. Mikor meglapulnak tanyáikon, [és] a bokrok közt lesben vesztegelnek?
3. Ki szerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniük?
4. Tudod-e a kőszáli zergék ellésének idejét; megvigyáztad-e a szarvasok fajzását?
5. Megszámláltad-e a hónapokat, ameddig vemhesek; tudod-e az ellésük idejét?
6. [Csak] összegörnyednek, elszülik magzataikat, vajúdásaiktól megszabadulnak.
7. Fiaik meggyarapodnak, a legelőn nagyra nőnek, elszélednek és nem térnek vissza hozzájuk.
8. Ki bocsátotta szabadon a vadszamarat, ki oldozta el e szamárnak kötelét,
9. Amelynek házául a pusztát rendelém, és lakóhelyéül a sósföldet?
10. Kineveti a városbeli sokadalmat, nem hallja a hajcsár kiáltozását.
11. A hegyeken szedeget, az ő legelőjén mindenféle zöld [gazt] felkeres.
12. Akar-e szolgálni neked a bölény? Avagy meghál-e a te jászolodnál?
13. Oda kötheted a bölényt a barázdához kötelénél fogva? Vajon boronálja-e a völgyeket utánad?
14. Bízhatol-e benne, mivelhogy nagy az ereje, és munkádat hagyhatod-e reá?
15. Hiszed-e róla, hogy vetésedet behordja, és szérűdre betakarítja?
16. Vígan [leng] a struccmadár szárnya: vajon az eszterág szárnya és tollazata-e az?
17. Hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki!
18. És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat.
19. Fiaival oly keményen bánik, mintha nem is övéi volnának; ha fáradsága kárba vész, nem bánja;
20. Mert Isten a bölcsességet elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott neki.
21. De hogyha neki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját.
22. Te adsz-e erőt a lónak, avagy a nyakát sörénnyel te ruházod-e fel?
23. Felugraszthatod-e, mint a sáskát? Tüsszögése dicső, félelmetes!
24. [Lábai] vermet ásnak, örvend erejének, a fegyver elé rohan.
25. Neveti a félelmet; nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől;
26. Csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda:
27. Tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll veszteg, ha trombita zeng.
28. A trombitaszóra nyerítéssel felel; messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csatazajt.
29. A te értelmed miatt van-e, hogy az ölyv repül, [és] kiterjeszti szárnyait dél felé?
30. A te rendelésedre száll-e fent a sas, és rakja-e fészkét a magasban?
31. A kősziklán lakik és tanyázik, a sziklák párkányain és bérctetőkön.
32. Onnét kémlel ennivaló után, messzire ellátnak szemei.
33. Fiai vért szívnak, és ahol dög van, mindjárt ott [terem].

Jób megalázza magát Isten előtt

34. Szóla továbbá az Úr Jóbnak, és monda:
35. Aki pert kezd a Mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen neki!
36. És szóla Jób az Úrnak, és monda:
37. Íme, én parányi vagyok, mit feleljek neked? Kezemet a számra teszem.
38. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé!