Elifáz első beszéde: Isten nem büntet ártatlant

1. És felelt a témáni Elifáz, és monda:
2. Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-e? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben?
3. Íme, sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted;
4. A tántorgót a te beszédeid fenntartották, és a reszkető térdeket megerősítetted;
5. Most, hogy rád jött [a sor], zokon veszed; hogy téged ért [a baj], elrettensz!
6. Nem bizodalmad-e a te istenfélelmed, s nem reménységed-e útjaidnak becsületessége?
7. Emlékezzél, kérlek, ki az, aki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?
8. Amint én láttam, akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.
9. Az Istennek leheletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak.
10. Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlánkölykök fogai megsemmisülnek.
11. Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek.
12. Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.
13. Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.
14. Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.
15. Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék.
16. Megálla, de ábrázatát föl nem ismerém, egy alak vala szemeim előtt, mély csend, és [ilyen] szót hallék:
17. Vajon a halandó igaz-e Istennél, az ő teremtője előtt tiszta-e az ember?
18. Íme, az ő szolgáiban sem bízhatik, és az ő angyalaiban is talál hibát:
19. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentumuk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!
20. Reggeltől estig gyötrődnek, s anélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.
21. Ha kiszakíttatik belőlük sátoruk kötele, nem halnak-e meg, éspedig bölcsesség nélkül?