Folytatás: az istentelen elvész; a ki Isten előtt meghajlik, az megszabadul

1. Kiálts csak! Van-e, aki felelne neked? A szentek közül melyikhez fordulsz?
2. Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.
3. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.
4. Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket.
5. Amit learatnak neki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.
6. Mert nem porból támad a veszedelem, s nem földből sarjad a nyomorúság,
7. Hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parázs szikrái.
8. Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
9. Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csodákat, amiknek száma nincsen.
10. Aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát,
11. Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
12. Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
13. Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.
14. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.
15. Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájuktól, és az erősnek kezéből a szegényt,
16. Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
17. Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
18. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
19. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
20. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
21. A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
22. A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
23. Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
24. Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
25. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
26. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
27. Íme, ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.