Jób menti magát és panaszkodik barátainak keménysége miatt

1. Jób pedig felelt és monda:
2. Oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba!
3. Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél; azért balgatagok az én szavaim.
4. Mert a Mindenható nyilai vannak énbennem, amelyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek rettentései ostromolnak engem.
5. Ordít-e a vadszamár a zöld füvön, avagy bőg-e az ökör az ő abrakja mellett?
6. Vajon íztelen, sótlan étket eszik-e az ember; avagy kellemes íze van-e a tojásfehérnek?
7. Lelkem iszonyodik érinteni is; olyanok azok nekem, mint a megromlott kenyér!
8. Oh, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit remélek;
9. És tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, megoldaná kezét, hogy szétvagdaljon engem!
10. Még akkor lenne valami vigasztalásom; ujjonganék a fájdalomban, amely nem kímél, mert nem tagadtam meg a Szentnek beszédét.
11. Micsoda az én erőm, hogy várakozzam; mi az én végem, hogy türtőztessem magam?!
12. Kövek ereje-e az én erőm, avagy az én testem acélból van-e?
13. Hát nincsen-e segítség számomra; avagy a szabadulás elfutott-e tőlem?!
14. A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a Mindenhatónak félelmét.
15. Atyámfiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amint túláradnak medrükön a patakok,
16. Amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben [olvadt] hó hömpölyög;
17. Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak.
18. Letérnek útjukról a vándorok; felmennek a sivatagba [utánuk], és elvesznek.
19. Nézegetnek utánuk Téma vándorai; Sébának utasai bennük reménykednek.
20. Megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak.
21. Így lettetek ti most semmivé; látjátok a nyomort és féltek.
22. Hát mondtam-e: Adjatok nekem [valamit], és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem?
23. Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem?
24. Tanítsatok meg és én elnémulok, s amiben tévedek, értessétek meg velem.
25. Oh, mily hathatósak az igaz beszédek! De mit ostoroz a ti ostorozásotok?!
26. Szavak ostorozására készültök-e?! Hiszen a szélnek valók a kétségbeesettnek szavai!
27. Még az árvának is nekiesnétek, és [sírt] ásnátok a ti barátotoknak is?!
28. Most hát tessék nektek rám tekintenetek, és szemetekbe csak nem hazudok?
29. Kezdjétek újra, kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll.
30. Van-e az én nyelvemen hamisság, avagy az én ínyem nem veheti-e észre a nyomorúságot?!