Az efraimiták öröksége

1. A József fiainak sors által való része pedig juta a jerikói Jordántól fogva Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bétel hegyének,
2. És tovamegy Bételből Lúzba, és átmegy az Arkiták határára, Ataróthra,
3. Majd lemegy a tenger felé a jafleteus határának, az alsó Betoronnak határáig és Gézerig, a szélei pedig a tengernél vannak.
4. Elvevék azért az ő örökségüket Józsefnek fiai, Manassé és Efraim.
5. Efraim fiainak határa is az ő családjaik szerint vala, éspedig az ő örökségüknek határa napkelet felé, Atróth-Adártól felső Betoronig vala.
6. És kimegy a határ a tengerre, Mikhmethattól észak felé, és fordul a határ kelet felé Thaanath-Silónak, és átmegy azon napkelet felé Janoáhnak.
7. Janoáhtól pedig lemegy Ataróthba és Naaróthba, és éri Jerikót, és kimegy a Jordánnak.
8. Tappuahtól tovamegy a határ a tenger felé a Kána patakjának, a szélei pedig a tengernél vannak. Ez az Efraim fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
9. És a városok, amelyek kiválasztattak Efraim fiai számára a Manassé fiai örökségének közepette, mind e városok, és ezeknek falui.
10. De ki nem űzék a kananeust, aki lakik vala Gézerben; azért ott lakik a kananeus az Efraim között mind e napig, és lőn robotos szolgává.