A kananeusok félelme

1. Lőn pedig, amint meghallák az emoreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és a kananeusok minden királyai, akik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszárasztotta az Úr a Jordánnak vizét az Izrael fiai előtt, amíg általjöttünk vala, megolvada az ő szívük, és nem vala többé bátorság bennük Izrael fiai miatt.

Körülmetélkedés Kanaán földén

2. Ez időben monda az Úr Józsuénak: Csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metéld körül az Izrael fiait!
3. És csinála Józsué magának kőkéseket, és körülmetélé Izrael fiait a körülmetéletlenség halmán.
4. Az ok pedig, amiért körülmetélé őket Józsué, ez: Mindaz a nép, amely kijött vala Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak vala a pusztában útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból.
5. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött vala, de azt a népet, amely a pusztában született útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból, nem metélték vala körül;
6. Mert negyven esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mialatt elemészteték a hadakozó férfiaknak egész népsége, akik Egyiptomból jöttek vala ki, mivelhogy nem hallgattak vala az Úr szavára; akiknek megesküdött az Úr, hogy nem láttatja meg velük a földet, amely felől megesküdött vala az Úr az ő atyáiknak, hogy nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet.
7. Fiaikat állította vala azért helyükbe, ezeket metélé körül Józsué, mert körülmetéletlenek valának, mivelhogy nem metélék vala körül őket az úton.
8. Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteg lőnek az ő helyükön a táborban, míglen meggyógyulának.
9. És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, ezért hívják e hely nevét Gilgálnak mind a mai napig.

Páskha ünnep. A manna megszünik

10. És Gilgálban táborozának Izrael fiai, és megkészíték a páskát a hónapnak tizennegyedik napján este, Jerikónak mezején.
11. És evének a föld terméséből a páskának másodnapján kovásztalan kenyeret, és pörkölt gabonát ugyanezen a napon.
12. És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak, hanem Kánaán földjének gyümölcséből evének abban az esztendőben.

Józsuénak Isten angyala jelenik meg

13. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme, egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzáméne Józsué, és monda neki: Közülünk való vagy-e te, vagy ellenségeink közül?
14. Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda neki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának?
15. És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedék Józsué.