Bírák könyve

Károli Gáspár fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fejezetcímek

Bírák könyve
Bírák könyve

1. fejezet

1-20 Józsué halála után Júda törzse kezdi a harcot
21-36 Nem minden kananeust űznek ki

2. fejezet

1-23 Izráel engedetlensége és bűnbánata, ingatagsága és bűntetése. Bírák

3. fejezet

1-31 Izráel bálványozása és leigázása. Szabadulás Othniel, Ehud és Sámgár által

4. fejezet

1-16 Jábin elnyomja Izráelt, de Bárák és Debora legyőzi őt
17-24 Siserát megöli Jáhel

5. fejezet

1-31 Debora és Bárák diadaléneke

6. fejezet

1-40 Gedeon elhívatik a bíróságra

7. fejezet

1-25 Gedeon legyőzi a midiánitákat

8. fejezet

1-21 Gedeon üldözi az ellenséget
22-27 Gedeon hamis isteni tiszteletnek vet alapot
28-35 Gedeon gyermekei és halála

9. fejezet

1-6 Abimélek testvérgyilkossága és királysága
7-21 Jóthám példázata
22-57 Abimélek csúf véget ér

10. fejezet

1-5 Thóla és Jáir bíráskodása
6-18 Izráel bálványozásáért a filiszteusok és ammoniták kezébe adatik

11. fejezet

1-28 Jefte bírósága
29-40 Jefte győzelme és fogadása

12. fejezet

1-7 Az efraimiták leveretése
8-15 Ibsán, Élon és Abdon, bírák Izráelben

13. fejezet

1-25 Sámsonnak angyal által megjelentett születése

14. fejezet

1-9 Sámson oroszlánt tép szét
10-20 Sámson menyegzője és meséje

15. fejezet

1-20 Sámson a filiszteusoknak nagy kárt okoz

16. fejezet

1-31 Sámson bukása, nyomorúsága és végső bosszúja

17. fejezet

1-13 Mika bálványimádást rendez be

18. fejezet

1-31 A Dán törzse meghódítja Laist, és Mika bálványozását oda telepíti át

19. fejezet

1-30 A Benjáminita Gibea lakóinak szörnytette

20. fejezet

1-48 Benjámin törzse ellen a többiek hadat indítnak és csaknem kiírtják

21. fejezet

1-25 Hogy állították fel ismét Benjámin törzsét