Az emberen fakadt poklosság megismerése

1. Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2. Ha valamely ember testének bőrén daganat, vagy tarjagosság, vagy fehér folt támad, és az ő testének bőrén poklos fakadékká lehet: vigyék el [az ilyet] Áronhoz, a paphoz, vagy egyvalamelyikhez az ő papfiai közül,
3. És nézze meg a pap azt a test bőrén lévő fakadékot. Ha a szőr a fakadékban fehérré változott, és ha a fakadéknak felülete mélyebben van az ő testének bőrénél, akkor poklos fakadék az. Mihelyt látja ezt a pap, tisztátalannak ítélje azt.
4. Ha pedig fehér folt van a teste bőrén, de annak felülete nincs mélyebben a bőrnél, és a szőre sem változott meg fehérré, akkor rekessze külön a pap a fakadékos [embert] hét napig.
5. A hetedik napon pedig nézze meg őt a pap, s ha szerinte a fakadék egy állapotban van, át nem terjedt tovább a fakadék a bőrön, a pap másodszor is rekessze őt külön hét napig.
6. Nézze meg őt azután a pap a hetedik napon másodszor is, és ha a fakadék meghalványodott, és nem terjedt tovább a bőrön a fakadék, tisztának ítélje őt a pap; tarjagosság az, mossa meg azért a ruháit, és legyen tiszta.
7. De ha a tarjagosság továbbterjedt a bőrön, miután a papnál az ő megtisztulása végett jelentkezett, akkor másodszor is jelentse magát a papnál.
8. És ha látja a pap, hogy íme, továbbterjedt a tarjagosság a bőrön, ítélje azt a pap tisztátalannak, poklosság az.
9. Ha poklos fakadék lesz az emberen, vigyék tehát azt a paphoz.
10. És ha látja a pap, hogy íme, fehér daganat van a bőrön, és az a szőrt fehérré változtatta, és vadhús van a daganatban:
11. Idült poklosság az az ő testének bőrén; azért tisztátalannak ítélje azt a pap, ne is rekesztesse külön azt, mert tisztátalan az.
12. Ha pedig folyton fejlődik a poklosság a bőrön, és a poklos fakadék elborítja a fakadékosnak egész bőrét tetőtől talpig mindenfelé, amerre a pap szemei látnak;
13. És ha látja a pap, hogy íme, elborította a poklosság annak egész testét: akkor ítélje tisztának a fakadékot, mivelhogy egészen fehérré változott az, tiszta az.
14. De mihelyt vadhús mutatkozik abban, tisztátalan legyen.
15. Ha meglátja a pap a vadhúst, tisztátalannak ítélje azt; a vadhús tisztátalan legyen, poklosság az.
16. De ha a vadhús eltűnik, és fehérré változik, akkor menjen a paphoz,
17. És ha megnézi azt a pap, és a fakadék csakugyan fehérré változott, akkor ítélje a pap a fakadékot tisztának, tiszta az.
18. Ha pedig valakinek a teste bőrén kelevény volt, de begyógyult,
19. És a kelevény helyén fehér daganat vagy vörhenyes fehér folt támad, jelentse magát a papnál.
20. És ha látja a pap, hogy íme, annak felülete alább esik a bőrnél, és a szőre fehérré változott, akkor ítélje azt a pap tisztátalannak; poklos fakadék az, ami a kelevényben fakadt.
21. Ha pedig megnézi azt a pap, és íme, nincs abban fehér szőr, és nem is esett alább a bőrnél, sőt meghalványodott az, akkor rekessze külön azt a pap hét napig.
22. Ha azonban továbbterjed a bőrön, akkor tisztátalannak ítélje azt a pap, [poklos] fakadék az.
23. De ha elébbi állapotában marad a folt, nem terjedt: a kelevény forradása az, azért tisztának ítélje azt a pap.
24. Vagy ha valaki testének bőrén égési seb lesz, és a seb helyén vörhenyes fehér folt támad, vagy fehér,
25. És megnézi azt a pap, és íme, a szőr fehérré változott a foltban, és annak felülete mélyebben van a bőrnél: poklosság az, ami a seben fakadt, azért ítélje azt a pap tisztátalannak, poklos fakadék az.
26. De ha megnézi azt a pap, és íme, nincs a foltban fehér szőr, és nem is esett az alább a bőrnél, sőt meg is halványodott az, akkor rekessze azt külön a pap hét napig.
27. És nézze meg azt a pap a hetedik napon; ha továbbterjedt a bőrön, akkor tisztátalannak ítélje azt a pap, poklos fakadék az.
28. Ha pedig elébbi állapotában van a folt, nem terjedt a bőrön, sőt meg is halványodott, égési daganat az; azért tisztának ítélje azt a pap, mert égési seb forradása az.
29. És ha valamely férfiúnak vagy asszonynak fakadéka támad a fején vagy a szakállában,
30. És a pap megnézi a fakadékot, és íme, annak felülete mélyebben van a bőrnél, és abban a szőr sárga és vékony: akkor ítélje azt a pap tisztátalannak, var az, fejnek vagy szakállnak poklossága az.
31. Ha pedig megnézi a pap a varas fakadékot, és íme, annak felülete nincsen mélyebben a bőrnél, és nincsen abban fekete szőr, akkor rekessze külön a pap [azt, akinek] varas fakadéka [van], hét napig.
32. És nézze meg a pap a fakadékot a hetedik napon, és ha nem terjedt a var, és nem lett benne sárga szőr, és a varnak felülete nem lett mélyebbé a bőrnél,
33. Akkor borotválkozzék meg, de a varat le ne borotválja; a pap pedig másodszor is rekessze külön a varas [embert] hét napig.
34. És a pap nézze meg a varat a hetedik napon, és ha nem terjed a var a bőrön, és annak felülete nincsen mélyebben a bőrnél, akkor tisztának ítélje azt a pap, és mossa meg a ruháit, és tiszta lesz.
35. De ha továbbterjed a var a bőrön, miután tisztának ítélte azt,
36. És megnézi azt a pap, és csakugyan terjedt a var a bőrön, akkor ne is kutasson a pap a sárga szőr után, tisztátalan az.
37. De ha a var szerinte egy állapotban van, és fekete szőr indult abban, meggyógyult az a var, tiszta az; tisztának ítélje azt a pap.
38. Ha pedig valamely férfi vagy asszony testének bőrén foltok, fehér foltok támadnak,
39. És megnézi a pap, és íme, a testük bőrén lévő foltok halványfehérek: a bőrön fakadt sömör az, tiszta az az [ember].
40. Hogyha valamely embernek egészen elhull a haja, kopasz az, [és] tiszta az.
41. És ha elölről hull el a haja, elöl kopasz az, [és] tiszta az.
42. Hogyha pedig az ő egész kopasz vagy elöl kopasz fején vörhenyes fehér fakadék támad, poklos fakadék az az ő egész kopasz vagy elöl kopasz fején.
43. Ha megnézi azt a pap, és íme, a fakadék daganata vörhenyes fehér az ő egész kopasz vagy elöl kopasz fején, olyanforma, mint a test bőrén való poklosság:
44. Poklos ember az, tisztátalan az, igen tisztátalannak ítélje azt a pap, mivelhogy fején van a fakadékja.
45. A poklos ember pedig, akin a fakadék van, megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan!
46. Mindaddig tisztátalan legyen, amíg rajta van a fakadék, tisztátalan az; csak ő maga lakjék, a táboron kívül legyen az ő lakása.

A ruhán lévő poklosság megismerése

47. Hogyha pedig valami ruhán van a poklos fakadék, gyapjúruhán vagy lenruhán,
48. Vagy lenből és gyapjúból készült fonadékon, vagy szöveten, vagy bőrön, vagy valamely bőrből való készítményen,
49. És ha az a fakadék zöld vagy vörhenyes színű a ruhán, vagy bőrön, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön: poklos fakadék az, mutassák azért meg a papnak.
50. És nézze meg a pap a fakadékot, és rekessze külön [azt, amin] a fakadék van, hét napig.
51. A hetedik napon pedig nézze meg a fakadékot. Ha terjed a fakadék a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy bőrön, és akármely készítményen, amivé a bőr feldolgoztatik, emésztő poklosság az a fakadék, tisztátalan az.
52. Azért égesse meg azt a ruhát, vagy a gyapjúból vagy a lenből készült szövetet, vagy fonadékot, vagy akármely bőrből való eszközt, amelyen a fakadék leend, mert emésztő poklosság az, tűzön égessék meg [azt].
53. De ha megnézi a pap, és íme, nem terjedt a fakadék a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön,
54. Akkor parancsolja meg a pap, hogy mossák meg azt, amin a fakadék van, és rekessze külön azt másodszor is hét napig.
55. Ha pedig megnézi azt a pap a mosás után, és íme, a fakadék nem változtatta meg a színét, ha nem terjedt is a fakadék, tisztátalan az, tűzben égesd meg azt; beevődés az, akár a fonákján, akár a színén legyen az.
56. De ha látja a pap, hogy íme, meghalványodik a fakadék a megmosatása után, akkor szakassza el azt a ruhától, vagy bőrtől, vagy a szövettől, vagy a fonadéktól.
57. És ha mégis mutatkozik a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön, akkor kiújulás az; tűzzel égesd meg azt, amin a fakadék van.
58. Azt a ruhát pedig, vagy szövetet, vagy fonadékot, vagy akármely bőrből való eszközt, amelyet megmostál, ha eltávozik róluk a fakadék, mosd meg másodszor is, és tiszta lesz.
59. Ez a törvénye a poklos fakadéknak, akár gyapjú-, akár lenruhán, akár szöveten, akár fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön legyen, hogy tisztának vagy tisztátalannak ítéltessék.