A Messiás országáról

1. És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá.
2. Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből.
3. És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze [földig], és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak.
4. És ki-ki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott.
5. Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk, Istenünk nevében járunk örökkön-örökké.

Izráel visszatérése és szabadulása nagy kín után

6. Azon a napon, azt mondja az Úr, összegyűjtöm a sántát, és összeszedem az elszéledetteket, és akiket megsanyargattam.
7. És a sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtuk a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké.
8. És te, nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.
9. Miért kiáltasz hát kiáltva? Nincsen-e közötted király? Elveszett-e a te tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a gyermekszülőt?!
10. Gyötrődj és kínlódj, Sionnak leánya, mint a gyermekszülő! Mert íme, kimégy a városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Bábelig mész. Ott szabadíttatol meg, ott vált ki téged az Úr ellenségednek kezéből.
11. Mert íme, sok nemzetség gyűlt össze ellened, akik ezt mondják: Legyen szentségtelen, és legeltessük szemeinket a Sionon!
12. De ők nem tudják az Úr gondolatait, és nem értik az ő szándékát, hogy összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.
13. Kelj fel és csépelj, Sionnak leánya! Mert vassá teszem a te szarvaidat, körmeidet pedig acéllá teszem, és széttiporsz sok népeket, és rablott kincseiket az Úrnak áldozom, javaikat pedig az egész föld Urának.