Izráel visszatérése és szabadulása nagy kín után

1. Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk, pálcával verjék arcul Izrael bíráját!

Krisztus szülővárosa és kegyelmes országlása

2. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
3. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz.
4. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevével, és [bátorsággal] lakoznak, mert íme, felmagasztaltatik a földnek határáig.
5. És ő a [mi] békesség[ünk]. Ha az aszszírus eljő a mi földünkre, és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolc fejedelmi férfiút.
6. És megrontják Asszíria földjét fegyverrel, Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az asszírustól, ha a mi földünkre eljő, és a mi határunkba lép.

Izráel dicsősége és megtérése

7. És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.
8. És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlánkölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki [tőle] megszabadítson.
9. Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.
10. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi szekereidet.
11. És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet.
12. És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek neked.
13. És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.
14. És kiszaggatom a te berkeidet közüled, és elpusztítom a te városaidat.
15. És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, akik nem engedelmeskedtek.