Kevés az igaz

1. Jaj nekem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott, [pedig] zsengére vágyott a lelkem!
2. Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadássza atyjafiát.
3. Gonoszságra [készek] a kezek, hogy jól vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre [vár]; a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt.
4. Aki jó közöttük, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk.
5. Ne higgyetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt [is] zárd be szádnak ajtaját.
6. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége.

Gazdag isteni kegyelem igérete a büntetés kiállása után

7. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!
8. Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék [is], az Úr az én világosságom!
9. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát.
10. De meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el, aki ezt mondja nekem: Hol az Úr, a te Istened? Meglátják őt az én szemeim, hogy íme, széttapostatik, mint az utcasár.
11. Falaid megépítésének napja! E napon távol lesz a törvény!
12. Azon a napon eljőnek hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból; Egyiptomtól a folyamig, tengertől tengerig és hegytől hegyig.
13. És pusztává lesz a föld az ő lakói miatt, az ő cselekedeteik gyümölcséért.
14. Legeltesd népedet a te vessződdel, a te örökségednek nyáját, amely magányosan lakozik az erdőben, a Kármel közepén. Legeljenek Básánban és Gileádban, mint a hajdankor napjain!
15. Mint az Egyiptom földjéről kijövetelednek idején, láttatok vele csodadolgokat.
16. Látják [ezt] a pogányok, és megszégyenülnek minden erejükkel. Kezüket szájukra teszik, füleik megsiketülnek;
17. Nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei; reszketve jőnek rejtekeikből, remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és félnek tetőled!
18. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
19. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
20. Hűséget mutatsz a Jákóbnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben.