Tisztulási mód veres tehén hamva által

1. Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2. Ez a törvény rendelése, amelyet parancsolt az Úr, mondván: Szólj Izrael fiainak, hogy hozzanak hozzád egy vörös tehenet, épet, amelyben ne legyen hiba, amelynek nyakán iga nem volt.
3. És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kívül, és öljék meg azt őelőtte.
4. És vegyen Eleázár, a pap annak véréből az ő ujjával, és hintsen a gyülekezet sátorának eleje felé annak véréből hétszer.
5. Azután égessék meg azt a tehenet az ő szemei előtt; annak bőrét, húsát és vérét a ganéjával együtt égessék meg.
6. Akkor vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehénnek égő részei közé.
7. És mossa meg a pap az ő ruháit, az ő testét is mossa le vízzel, és azután menjen be a táborba, és tisztátalan legyen a pap estig.
8. Az is, aki megégeti azt, mossa meg az ő ruháit vízzel, és az ő testét is mossa le vízzel, és tisztátalan legyen estig.
9. Valamely tiszta ember pedig szedje fel annak a tehénnek hamvát, és helyezze el azt a táboron kívül tiszta helyre, hogy legyen az Izrael fiai gyülekezetének szolgálatára a tisztulásnak vizéhez; bűnért való áldozat ez.
10. És az, aki felszedi a tehénnek hamvát, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estig; és legyen ez Izrael fiainak és a köztük tartózkodó jövevénynek örök rendelésül.
11. Aki illeti akármely embernek a holttestét, és tisztátalanná lesz hét napig:
12. Az olyan tisztítsa meg magát azzal a vízzel harmadnapon és hetednapon, [és] tiszta lesz; ha pedig nem tisztítja meg magát harmadnapon és hetednapon, akkor nem lesz tiszta.
13. Valaki holtat illet, bármely embert aki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertőzteti az Úrnak hajlékát; és irtassék ki az a lélek Izraelből mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett őreá, tisztátalan lesz; még rajta van az ő tisztátalansága.
14. Ez legyen a törvény, mikor valaki sátorban hal meg. Mindaz, aki bemegy a sátorba, és mindaz, aki ott van a sátorban, tisztátalan legyen hét napig.
15. Minden nyitott edény is, amelyen nincs lezárható fedél, tisztátalan.
16. És mindaz, aki illet a mezőn fegyverrel megöletettet, vagy megholtat, vagy emberi csontot, vagy sírt, tisztátalan legyen hét napig.
17. És vegyenek a tisztátalanért a bűnért való megégetett áldozatnak hamvából, és töltse[nek] arra élő vizet edénybe.
18. Valamely tiszta ember pedig vegyen izsópot, és mártsa azt vízbe, és hintse meg a sátort, és minden edényt, és minden embert, akik ott lesznek; és azt is, aki a csontot, vagy a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koporsót illette.
19. Hintse pedig meg a tiszta a tisztátalant harmadnapon és hetednapon, és tisztítsa meg őt hetednapon, azután mossa meg az ő ruháit, mossa le magát is vízzel, és tiszta lesz este.
20. Ha pedig valaki tisztátalanná lesz, és nem tisztítja meg magát, az a lélek irtassék ki a község közül; mivelhogy az Úrnak szenthelyét megfertőztette, a tisztulásnak vize nem hintetett őreá, tisztátalan az.
21. Ez legyen őnáluk örök rendelésül: mindaz, aki hinti a tisztulásnak vizét, mossa meg az ő ruháit, mindaz, aki illeti a tisztulásnak vizét, tisztátalan legyen estig.
22. És valamit illet a tisztátalan, tisztátalan legyen az; és az a lélek is, aki illeti azt, tisztátalan legyen estig.