Fogadalmakról való törvény

1. És szóla Mózes az Izrael fiai közt lévő törzsek fejeinek, mondván: Ez az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr:
2. Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre: meg ne szegje az ő szavát; amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék.
3. Ha pedig asszony fogad fogadást az Úrnak, és kötésre kötelezi le magát az ő atyjának házában az ő fiatalságában;
4. És hallja az ő atyja az ő fogadását vagy kötelezését, amellyel lekötelezte magát, és nem szól arra az ő atyja: akkor megáll minden ő fogadása, és minden kötelezés is, amellyel lekötelezte magát, megálljon.
5. Ha pedig megtiltja azt az ő atyja azon a napon, amelyen hallotta: nem áll meg semmi fogadása és kötelezése, amellyel lekötelezte magát, és az Úr is megbocsát neki, mert az ő atyja tiltotta meg azt.
6. Ha pedig férjhez megy, és így terhelik őt az ő fogadásai vagy ajkán kiszalasztott szava, amellyel lekötelezte magát;
7. És hallja az ő férje, és nem szól neki azon a napon, amelyen hallotta azt: akkor megállanak az ő fogadásai és az ő kötelezései is, amelyekkel lekötelezte magát, megálljanak.
8. Ha pedig azon a napon, amelyen hallja a férje, megtiltja azt: akkor erőtlenné teszi annak fogadását, amelyet magára vett és az ő ajkainak kiszalasztott szavát, amellyel lekötelezte magát; és az Úr is megbocsát neki.
9. Az özvegyasszonynak pedig és az elváltnak minden fogadása, amellyel lekötelezi magát, megáll.
10. Ha pedig az ő férjének házában tesz fogadást, vagy esküvéssel kötelezi magát valami kötésre:
11. Ha hallotta az ő férje és nem szólt arra, nem tiltotta meg azt: akkor annak minden fogadása megáll, és minden kötelezése, amellyel lekötelezte magát, megálljon.
12. De ha a férje teljesen erőtlenné teszi azokat azon a napon, amelyen hallotta: nem áll meg semmi, ami az ő ajkain kijött, sem fogadása, sem az ő maga lekötelezése; az ő férje erőtlenné tette azokat, és az Úr megbocsát neki.
13. Minden fogadását és minden esküvéssel való kötelezését a maga megsanyargattatására a férje teszi erőssé, és a férje teszi azt erőtlenné.
14. Hogyha nem szólván nem szól neki a férje egy naptól fogva más napig, akkor megerősíti minden fogadását vagy minden kötelezését, amelyeket magára vett; megerősíti azokat, mert nem szól neki azon a napon, amelyen hallotta azt.
15. Ha pedig azután teszi erőtelenekké azokat, minekutána hallotta vala: ő hordozza az ő bűnének terhét.
16. Ezek azok a rendelések, amelyeket parancsolt az Úr Mózesnek, a férj és az ő felesége között, az atya és leánya között, mikor még fiatalságában az ő atyjának házában [van].