Izráel fiai megtartják a páskhát

1. Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában az Egyiptom földjéből való kijövetelüknek második esztendejében, az első hónapban, mondván:
2. Izrael fiai pedig készítsék el a páskát a maga idejében.
3. E hónapnak tizennegyedik napján, este készítsék el azt a maga idejében. Minden ő rendtartása szerint, és minden ő szertartása szerint készítsétek el azt.
4. Szóla azért Mózes Izrael fiainak, hogy készítsék el a páskát.
5. És elkészíték a páskát az első hónapban, a hónapnak tizennegyedik napján este, a Sínai pusztájában; mindent úgy cselekedének Izrael fiai, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

A tisztátalanok és utasok páskhája

6. Valának pedig némelyek, akik tisztátalanok valának holtember [illetése] miatt, és nem készítheték meg a páskát azon a napon: járulának azért Mózes elé és Áron elé azon a napon.
7. És mondának azok az emberek neki: Mi tisztátalanok vagyunk holtember [illetése] miatt, miért tiltatunk meg, hogy ne vigyünk áldozatot az Úrnak a maga idejében Izrael fiai között?
8. És monda nekik Mózes: Legyetek veszteg, míglen megértem, mit parancsol az Úr tifelőletek.
9. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
10. Szólj Izrael fiainak, mondván: Ha valaki holt[ember] illetése miatt tisztátalan, vagy messze úton lesz közületek vagy a ti utódaitok közül, mindazáltal készítsen páskát az Úrnak.
11. A második hónapnak tizennegyedik napján, este készítsék el azt; kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt.
12. Ne hagyjanak meg abból [semmit] reggelig, és annak csontját meg ne törjék; a páskának minden rendtartása szerint készítsék el azt.
13. Amely ember pedig tiszta vagy nincs útban, és elmulasztja a páskát elkészíteni: irtassék ki az ilyen az ő népe közül, mert az Úrnak áldozatát nem vitte fel annak idejében, viselje az ilyen ember az ő bűnének terhét.
14. Hogyha pedig jövevény tartózkodik köztetek, és páskát készít az Úrnak, a páskának rendtartása szerint és annak szertartásai szerint készítse azt; egy rendtartástok legyen nektek, mind a jövevénynek, mind a föld lakosának.

Felhő- és tűzoszlop

15. A hajlék felállításának napján pedig befedezé a felhő a hajlékot, a bizonyság sátorát, és este a hajlék felett vala tűznek ábrázatában reggelig.
16. Úgy vala szüntelen: a felhő borítja vala azt, és tűznek ábrázata éjjel.
17. Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulnak vala Izrael fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izrael fiai.
18. Az Úr szava szerint mennek vala Izrael fiai, és az Úr szava szerint táboroznak vala; mindaddig, míg a felhő áll vala a hajlékon, táborban maradnak vala.
19. Még ha a felhő sok napig nyugszik vala a hajlékon, akkor is megtartják vala Izrael fiai az Úr rendelését, és nem indulának.
20. Megesék, hogy a felhő kevés napon át lőn a hajlékon: akkor is az Úr szava szerint maradnak vala táborban, és az Úr szava szerint indulnak vala.
21. Megesék, hogy a felhő estétől fogva ott lőn reggelig, mikor azért reggel a felhő felszáll vala, akkor indulnak vala el; vagy egy nap és egy éjjel [lőn ott], mikor azért a felhő felszáll vala, ők is indulának.
22. Vagy két napig, vagy egy hónapig, vagy hosszabb ideig [lőn ott]; ameddig késik vala a felhő a hajlékon, vesztegelvén azon, táborban maradnak vala Izrael fiai [is], és nem indulnak vala tovább; mikor pedig az felszáll vala, ők is indulnak vala.
23. Az Úr szava szerint járnak vala tábort, és az Úr szava szerint indulnak vala. Az Úrnak rendelését megtartják vala, az Úrnak Mózes által való szava szerint.