Pál Apostolnak Filemonhoz írt levele

Károli Gáspár fordítás
1