Bölcs Salamonnak példabeszédei

Károli Gáspár fordítás

Fejezetcímek

Példabeszédek könyve
Bölcs Salamonnak példabeszédei

1. fejezet

1-9 A bölcseség barátságos hívása
10-19 Csábítás ellen való óvás
20-33 Az engedetlenek büntetése

2. fejezet

1-22 Intés a bölcseségnek igaz keresésére és a csábítóktól az által való óvakodásra

3. fejezet

1-35 Az istenfélelem és bölcseség áldása

4. fejezet

1-27 Atyai emlékeztetés a bölcseség tanításának követésére

5. fejezet

1-23 Erkölcstelen élettől való óvás

6. fejezet

1-5 Kezességtől való óvás
6-11 Restségtől való óvás
12-19 Álnokságtól való óvás
20-35 Házasságtöréstől való óvás

7. fejezet

1-27 A paráznaságra való csábításnak és szomorú következményének leírása

8. fejezet

1-36 Hívogatása és igérete a bölcseségnek, mely öröktől fogva Istennél van

9. fejezet

1-18 A bölcseség barátságos hívása

10. fejezet

1-32 Az igazság áldása, a bűn átka

11. fejezet

1-31 A kegyes ember szerencséje, a gonosznak szerencsétlensége
32-32 A bölcsnek és bolondnak magaviselete

12. fejezet

1-27 A bölcsnek és bolondnak magaviselete

13. fejezet

1-25 A bölcs és bolond magaviselet folytatólagos leírása

14. fejezet

1-35 Az emberi életbe vágó igaz bölcseség dicsérete

15. fejezet

1-33 Bölcseség üdvre vezet, bolondság csak kárhozatot hoz

16. fejezet

1-33 Az Isten látja az emberek dolgait

17. fejezet

1-28 Bölcseség és bolondság, különösen a beszédben

18. fejezet

1-24 Barátság és békeszeretés

19. fejezet

1-29 Kegyes szegénység. A bolondság, restség és csúfolódás káros volta

20. fejezet

1-30 Dobzódástól és hevességtől való óvás

21. fejezet

1-31 Isten gondviselése igazgatja az emberek szívét és útait

22. fejezet

1-29 A jó hírről, mint szerzik és mint vész az el

23. fejezet

1-35 Az életbölcseség és kegyesség tanításai

24. fejezet

1-34 Intések különösen türelemre és békességre

25. fejezet

1-28 Igaz tisztesség a bölcseség jutalma

26. fejezet

1-28 Bolond, rest és hamis emberek nem méltók tisztességre

27. fejezet

1-27 Óvás dicsekvéstől és elbizakodottságtól

28. fejezet

1-28 A kegyesség és becsületesség áldása, az istentelenség átka

29. fejezet

1-27 Bölcseség áldást hoz, bolondság és bűn romlást szerez

30. fejezet

1-6 Agur vallomása
7-9 Agur kérése
10-33 Agur bölcs mondásai

31. fejezet

1-9 Anyai oktatás király számára
10-31 Derék asszony dicsérete