Az angyal kezében könyv, melyet János elnyel. A hét mennydörgés

1. És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve, és a fején szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;
2. És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre,
3. És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát.
4. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, amely ezt mondá nekem: Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd!
5. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre,
6. És megesküvék arra, aki örökkön-örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lészen:
7. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak.
8. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szóla nekem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét [mely] a tengeren és a földön álló angyal kezében [van]!
9. Elmenék azért az angyalhoz, mondván neki: Add nekem a könyvecskét! És monda nekem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.
10. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala, mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.
11. És monda nekem: Ismét prófétálnod kell neked sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok felől.